Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Αυξανόμενο ανθρώπινο δυναμικό

Η ομαδά αποτελεί την "δύναμη" της εταιρείας μας

Η eMRP Solutions, με πάνω από 25 χρόνια συνεχούς ανάπτυξης και πρωτοπορίας στο χώρο των ERP και CRM, εισέρχεται δυναμικά και στον χώρο των Business Integrated Solutions. Έτσι η Εταιρεία πλέον δραστηριοποιείται στην προμήθεια και υποστήριξη γενικότερου μηχανογραφικού εξοπλισμού όπως Servers, Σταθμούς Εργασίας (Workstations), Τοπικά και Απομακρυσμένα Δίκτυα, (LAN, WAN, VPN’s) & Λύσεις Internet, όπως websites και e-shops, προσφέροντας έτσι την δυνατότητα πλήρους και ολοκληρωμένης μηχανοργάνωσης και μηχανογράφησης. Δίνοντας ΠΑΝΤΑ ιδιαίτερη έμφαση στην εξυπηρέτηση των πελατών μας και μετά την πώληση (After Sales Support), έχουμε κατορθώσει να είμαστε από τις κορυφαίες εταιρείες στην παροχή μηχανογραφικών υπηρεσιών. Στόχος της Εταιρείας είναι να προσφέρει πάντα τα καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες στις οικονομικότερες τιμές. Έτσι η ομάδα μας αποτελείται από ένα οργανωμένο τμήμα πωλήσεων και τεχνικής υποστήριξης αποτελούμενο από περισσότερα από 15 άτομα. Με τον τρόπο αυτό οι πελάτες μας ωφελούνται όχι μόνο οικονομικά, αλλά και τεχνολογικά, αφού οι προσφερόμενες λύσεις μας  συνδυάζουν τα πλέον σύγχρονα προϊόντα κορυφαίων οίκων με τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες μας. Επιστροφή