ΣΤΡΑΓΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ EMRP

Αυξανόμενο ανθρώπινο δυναμικό

Η ομαδά αποτελεί την "δύναμη" της εταιρείας μας

Στρατηγικός στόχος της eMRP είναι η ανάπτυξη εξειδικευμένων λύσεων, με γνώμονα τις τεχνολογίες αιχμής και τη χρήση της συσσωρευμένης γνώσης από τις υπάρχουσες γραμμές προϊόντων. Με τον τρόπο αυτό η εταιρεία θα δραστηριοποιηθεί σε νέους τομείς και νέες αγορές. Οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους κινείται η επενδυτική πολιτική της eMRP είναι:
  • Συνεχής αναβάθμιση της υπάρχουσας υποδομής σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό. Διατήρηση του καινοτόμου χαρακτήρα των προϊόντων της εταιρείας μέσω της βελτίωσης του έμψυχου δυναμικού και της υψηλής τεχνογνωσίας.
  • Χαμηλό κόστος παραγωγής και διάθεσης.
  • Αξιοποίηση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας σε νέες αγορές του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού μειώνοντας τον επιχειρηματικό κίνδυνο μέσω της πολυδιάστατης επιχειρηματικής πολιτικής μας.
  • Διαρκής ποιοτική αναβάθμιση όλων των προϊόντων, με στόχο πάντα την αξιοποίηση της τελευταίας τεχνολογίας, την ευχρηστία και τη λειτουργικότητα.

Η eMRP, έχοντας σαν στόχο την ολοκληρωμένη κάλυψη των πελατών της, διαθέτει ειδικευμένους και έμπειρους τεχνικούς που βρίσκονται στην διάθεσή τους καθημερινά (Δευτέρα – Παρασκευή, 09.30 – 17.30, εκτός ειδικών περιπτώσεων που παρέχεται υποστήριξη 365 μέρες το χρόνο). Επιστροφή