ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ

Από το 1989 οραματιζόμαστε το μέλλον

Συνεχής ενημέρωση για τις νέες τεχνολογίες

 1. Η eMRP παρέχοντας τις κατάλληλες συμβουλευτικές υπηρεσίες στους πελάτες της, σχεδιάζει και προτείνει την καλύτερη τεχνικά και πιο συμφέρουσα οικονομικά λύση για κάθε περίπτωση, εξασφαλίζοντας έτσι τον βέλτιστο τρόπο διασύνδεσης και λειτουργίας. Έχοντας επενδύσει σε κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, συστήματα οργάνωσης και υποδομής, εξασφαλίζει στους πελάτες της υψηλή ποιότητα υποστήριξης μετά την πώληση.
 2. Για την προμήθεια οποιουδήποτε εξοπλισμού, ειδικοί σύμβουλοι της eMRP συζητούν με τον πελάτη, προκειμένου να προσδιοριστούν και να καταγραφούν επακριβώς οι ανάγκες του, ώστε να γίνουν οι κατάλληλες προτάσεις για την εγκατάσταση, υποστήριξη και αξιοποίηση του εξοπλισμού.
 3. Τα συνήθη στάδια εργασιών για κάθε έργο συνοψίζονται στα εξής :
 • Καταγραφή & ανάλυση αναγκών και στόχων του πελάτη
 • Επιλογή του κατάλληλου Μηχανογραφικού και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού
 • Παρουσίαση της προτεινόμενης λύσης και διευκρινίσεις
 • Σύνταξη χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου
 • Εργασίες αρχικής εγκατάστασης
 • Εργασίες System Integration
 • Υπηρεσίες υποστήριξης κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης
 • Υπηρεσίες υποστήριξης κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας του εξοπλισμού & των εφαρμογών
 • Υπηρεσίες υποστήριξης σε όλη την κανονική λειτουργία του έργου.(after sale support)
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Η eMRP παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και μεγάλους οργανισμούς με σκοπό να βοηθήσει στην ανάπτυξη των πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων τους, στοχεύοντας στο TOC (Total Ownership Cost). Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες προσφέρονται είτε ως αυτόνομη υπηρεσία, είτε ως μέρος μίας συνολικότερης λύσης.

Επιστροφή