Ολοκλήρωση εφαρμογής Clinic Partner

H web εφαρμογή ClinicPartner, αποτελεί τη λύση σε όλα τα σύγχρονα πολυϊατρεία, που ως κύριο χαρακτηριστικό λειτουργίας τους, είναι οι συνεργασίες με εξωτερικούς ιατρούς ή με ιατρούς που αμείβονται με ποσοστά επί των εργασιών. Θεμελιώδες χαρακτηριστικό, η πλήρη διαχείριση των ασθενών και των εργασιών του ιατρείου. Οικονομικές συναλλαγές με ασθενείς, ιατρούς αλλά και προμηθευτές διαχειρίζονται εύκολα μέσω των νέων τεχνολογιών που διαθέτει το σύστημα. Επιπλέον σημαντικό χαρακτηριστικό αποτελεί ο αυτόματος υπολογισμός προμηθειών και πληρωμών των ιατρών με χρήση πολλών παραμέτρων.

Γνωρίστε την εφαρμογή ClinicPartner της eMRP και διαχειριστείτε τα οικονομικά του πολυϊατρείο σας, εύκολα και με ευελιξία.